Ajuts per la compra de recursos bibliogràfics per a titulacions oficials de Màster

Contenido en el idioma por defecto

Ajuts - fons bibliografic 2022


Resolució DEFINITIVA corregida publicada (12/09/2023)


Presentació

El Centre d'Estudis de Postgrau (CEP) de la Universitat de les Illes Balears llança aquests ajuts per a l'adquisició de recursos bibliogràfics que formin part de les activitats formatives dels Programes Oficials de Màster de la UIB.

Aquest ajut es destinarà a contribuir a l’adquisició de recursos bibliogràfics que estiguin inclosos a les guies docents d’assignatures dels Programes Oficials de Màster de la UIB.

Poden sol·licitar aquests ajuts els directors i les directores dels Programes Oficials de Màster de la UIB.

Bases

Bases de la convocatòria

Sol·licituds

La sol·licitud es farà telemàticament a l’enllaç: https://postgrau.uib.es/solicitud_de_beca.

Termini

La convocatòria romandrà oberta des del dia de la seva publicació fins al 14 de juliol de 2023.

Resolució

La resolució d’aquesta convocatòria es publicarà a la plana web del CEP i es comunicaran per correu electrònic als sol·licitants.

Dates

Correcció de la resolució DEFINITIVA (publicada el 12/09/2023)

Resolució DEFINITIVA (publicada el 05/09/2023)

Document d'acceptació

Publicació de la convocatòria
08/06/2023
Termini de presentació de sol·licituds
Des del dia 08/06/2023 fins al dia 14/07/2023
Publicada de la resolució
31/07/2023 provisional; 04/09/2023 definitiva; 12/09/2023 correcció definitiva;